Tidigare kontorschef på Handelsbanken. Slutade den 30 april 2017 efter nästan 40 år i banken, men slutade för den sakens skull inte att jobba eller att engagera mig.

Får ofta frågan vad jag gör idag, och svaret blir alltid: ”Ungefär samma saker som tidigare, med den skillnaden att jag inte går till banken längre”. Och det stämmer ganska väl. Jag har behållit samma dygnsrytm, tränar ofta på morgonen och syns fortfarande ofta på olika aktiviteter som frukostmöten mm.

Min ambition är att arbeta för företag och organisationer genom styrelsearbete eller projekt av olika slag.

Har bl a följande uppdrag:

  • StyrelseAkademien Sjuhärad, styrelseledamot och sekreterare
  • Borås Industri- och Handelsklubb, nämndledamot och skattmästare
  • XVXV Group AB, konsult, adjungerad styrelseordförande
  • Utbildningsledare Yrkeshögskolan i Borås, operativt uppdrag

Thomas Bogsjö
Thomas Bogsjö AB
Romansgatan 92
50471 Borås
Sweden
+46706263325
thomas.bogsjo@telia.com
https://thomasbogsjocom.wordpress.com