Boräntor och prissättning

Lovade för ett bra tag sedan att återkomma med ett resonemang kring om marginalerna för boräntor verkligen har ökat. Ska försöka förklara min syn på ett så enkelt sätt som möjligt.

Så här ser det ut enligt Finansinspektionen:

Som framgår av grafen så var marginalen i snitt nere på 0,2% 2007-2008 och nu är marginalen (bruttomarginalen) 1,64%.

Jag minns 2007-2008 väldigt tydligt. Utöver marknadspriset på pengar fanns nästan inga andra kostnader. Kapitalkraven var bara några punkter på bra kunders bolån. Även om påslaget bara var 0,20% så hade man ändå en ok nettomarginal.

Hela marknaden hade dessutom drivit mot en väldigt kort utlåning. Ofta bara på 3-månader. T o m ännu kortare. Större bolag lånade gärna bara over night. Det var ju ytterligare 0,20% billigare.

Sen small det hösten 2008. Det fick stora konsekvenser för prisbilden och det tog lång tid att förklara t o m för större bolag hur det fungerade.

Det som jag ska försöka göra nu.


Att på ett enkelt sätt förklara går nog inte. Man måste ha viss förståelse för hur en balansräkning fungerar och även det som kallas för funding i bankvärlden, dvs hur banker skaffar medel för att låna ut.

Ska man börja med att sammanfatta något så skulle det kunna bli såhär:

 • En bank lånar ut betydligt mer än vad man lånar in från sina kunder
 • En bank får bara använda viss del av sin inlåning för sin utlåning
 • Likviditetskraven har ökat kraftigt på en bank de senaste 10 åren
 • Kapitalkraven på banker har stigit kraftigt de senaste 10 åren
 • Kunderna har migrerat

Det här är säkert självklara begrepp för många, men kan kräva viss förklaring för andra.


Först och främst så verkar det som många tror att det banker lånar ut har man lånat in från sina kunder. Nästan varje gång som jag pratar om det så får jag just den invändningen.

Det stämmer bara till viss del och det stämmer för mindre banker, som Sparbanker. Tittar man på Borås Sparbank så lånar de ut ca 15 mdr kronor och lånar in 16,3 mdr från kunder. Tranemo Sparbank, som är en väldigt liten bank, lånar ut 1,9 mdr och lånar in 2.3 mdr från kunder.

Men om man går till en affärsbanken blir dels beloppen något annorlunda, dels relationen. Handelsbanken lånar ut ca. 2 000 mdr kronor och lånar in 940 mdr kronor från sina kunder. Ca. 47% kommer alltså från inlåning i Handelsbanken.
Ska man försöka bryta ut det som avser bolån och dessutom i Sverige så är relationen för Handelsbanken ungefär 800 mdr i utlåning och 340 mdr i inlåning från kunder (i båda fallen privatkunder i Sverige). Ungefär 42% kommer från det som kunderna lånar till banken.

För enkelhetens skull kan man säga att en affärsbank lånar in ungefär hälften från sina kunder av vad man lånar ut.

Resterande del lånar banken upp på den internationella kapitalmarknaden. Till en betydligt högre kostnad än vad man betalar för inlåning.

Så, för det första är det inte så enkelt som att banken lånar in av kunder för att sedan låna ut till andra kunder. Det är något som kostar.


Dessutom är det så att allt som banken lånar in får man inte räkna in i det som man lånar ut. Det här håller Finansinspektionen reda på och det här är kopplat till hur ”klibbig” inlåningen är. Dvs hur länge som banken får behålla inlåningen.

Om man delar in bankens inlåningskunder i fyra kategorier så kanske det blir enklare att förstå:

 • Andra banker, försäkringsbolag och liknande.
  Inlåning från dessa får inte banken räkna in alls som en del av det man lånar ut.
 • Stora företag.
  Endast en mindre del får räknas in.
 • Mindre företag.
  En större del än för stora företag får räknas in.
 • Privatkunder.
  En stor del får räknas in.

Så, för det andra så är det inte så enkelt så att man får använda all inlåning för sin utlåning. Det kostar.


Nästa pilsner är kraven på likviditet. När det small 2008 insåg man ”helt plötsligt” att det där med likviditet var ett problem. Även om kunden lånade på 3-månader så var det få som betalade tillbaka efter tre månader. Man ville hela tiden förlänga sitt ”korta” lån. I snitt lånar nog en bolånekund som betalar en 3-månaders ränta i 3 år.

Konsekvensen blev att bankerna började låna upp mer och t o m betydligt mer än vad man lånade ut för att ha en likviditetsreserv och garantera att kunna rulla ett lån vidare. Vad jag kan se i Handelsbankens senaste årsredovisning så hade man en likviditet på nästan 500 mdr. Lite slarvigt kan man säga att banken lånar upp 25% mer än man lånar ut.

Att garantera likviditeten, och därmed utlåningen, kostar.


Som jag skrev tidigare så var de kapitalkrav som bankerna hade väldigt låga före 2008. Kapitalkraven är förenklat eget kapital i förhållande till bankens utlåning.

Nu är kraven istället betydande. Hur det påverkar kostnadsbilden beror helt och hållet på vad kapitalet kostar för respektive bank.

Att hålla ett högre kapital kostar.


Till sist det som kallas migrering. I det här sammanhanget innebär det att kunderna förflyttat sig från att ha bundna lån till rörliga lån (rörligt = 3-månaders). Marginalen i ett rörligt lån är högre än i ett bundet lån. Det säger sig självt. Om man tecknar ett femårsavtal så får man i de flesta sammanhang ett bättre pris eftersom man har en garanterad affär under längre tid.

2008 var ca 40% av alla bolån i Sverige rörliga lån. Idag är drygt 60% rörliga. Om man går tillbaka till 1998 så var bara 15% rörliga.

Denna förändring, migrering, har inneburit att kunderna valt att förflytta sig till lån med högre marginal. Det kostar.


Därutöver finns ytterligare några småsaker. Bl a måste bankerna betala in avgifter för att fondera medel till kommande finanskriser.


Blev det enklare? Kanske inte. Då ska du dessutom veta att en större banks fundingportfölj är komplex. Den innehåller också en hel del derivat för att ”göra om” upplåning i en valuta till en annan och för att förändra löptider på upplåningen.

Har då förändringen från 0,20% till 1,64% inneburit att bankerna tjänar mer?

Förmodligen marginellt, om ens alls, och det går inte att helt utläsa. Helt klart är bruttomarginalen har ökat, men det har också bankernas kostnader.

Men bankerna tjänar ju mer på sin utlåning? Javisst, beroende på att volymerna ökar. Om man tittar i Handelsbankens senaste årsredovisning så bidrog marginalförändring negativt till räntenettot, istället bidrog volymökningen till en kraftig ökning av räntenettot. Volymen ökar resultatet, inte marginalerna.

Enkelt. Eller hur?

Framtidsspanarna – En ny podd!

Som jag skrev nyligen, jag lyssnar mycket på poddar. Det senaste tillskottet är Framtidsspanarna. En podd från Handelsbanken Fonder med Jonas Lagerqvist, en f d kontorschefskollega som programledare. I det första avsnittet pratar han med två av fondförvaltarna.

Dels Patric Lindqvist som ansvarar för fonden Hållbara Energi, dels Lisa Synning som ansvarar för Tillväxtmarknad Tema.

Programmet handlar om hållbar förvaltning och hur förvaltarna agerar. Podden tar också avstamp i Agenda 2030.

Det här är väldigt intressant och väl värt att lyssna på.


Vi får en förklaring till begreppet Impact Investments som är något väldigt intressant och dessutom en diskussion kring de globala målen i Agenda 2030.

Lisa Synning berättar bl a att hon i den fond hon förvaltar har valt att avstå att investera i fossila bränslen helt och hållet. Ett väldigt bra exempel på hur man kan påverka som investerare.


När jag lyssnar så tar det mig tillbaka några år i tiden. Till 2010 då höll John Holmberg, professor och forskare i hållbar utveckling på Chalmers, ett föredrag på Borås Industri- och Handelsklubb. Jag minns så väl att jag tänkte att det här blir nog jobbigt att lyssna på. Direkt efter lunch på fredag. En professor som ska prata hållbar utveckling. Det blir nog svårt att hålla sig vaken.

Tänk så fel jag hade.

Det var ett av de mest intressanta föredragen som jag har hört.

Det som blir en koppling till podden ovan är en av de frågor han fick på slutet. Han hade pratat en hel del om energi, men inte nämnt kärnkraften. Något som frågeställaren undrade över. Ska vi fortsätta investera i kärnkraft?

Nej, var hans klockrena svar. Om vi tillåter fortsatta investeringar i kärnkraft så kommer väldigt mycket av kapitalet att dras till kärnkraften, därför att där finns den snabba avkastningen. Om vi istället säger nej så dras investeringarna till alternativ energi.

Om investerarna väljer bort kärnkraft i sina investeringar så går förändringen fort.

Om man tar tanken vidare till den diskussion som dök upp för ett par dagar sedan när Miljöpartiet i Stockholm sa att man ville ha förbud mot försäljning av fossila bränslen i Stockholm 2030 för att göra staden fossilbränslefri 2040, så kanske den tanken inte är helt fel.

Jag är definitivt ingen vän av förbud, men bara tanken eller idén att driva en snabb förändring kanske inte är så dum.

Elbilar och självkörande fordon kommer med en våldsam hastighet. Jag tror att den förändringen kommer att gå mycket fortare än vad vi tror. Om man dessutom säger att vi kommer inte sälja fossila bränslen i en stad efter 2030 så lär den förändringstakten inte vara långsammare.

Bra för vår miljö.


Vilket fall som helst. Lyssna på podden. Den var mycket intressant!

Svordomar och könsord

 

En kort reflektion till denna artikeln.

Jag har varit ledare för ungdomar ett antal år. Började första gången i början på 70-talet som 15-åring. Men jag har f a följt mina barn i deras idrotter. Fotboll och handboll blev det ett antal år, från -96 ungefär och under en sådär 8 år.

Att barn och ungdomar svär och använder könsord var ju inte svårt att upptäcka. Därför införde jag svordomsförbud vid någon tid. Både på träning och match.

Det fick jag kritik för av några föräldrar. Några pappor alltså. Tro det eller, men en pappa mer eller mindre skällde ut mig. Det var det dummast han hört.

Det var inte helt enkelt att hålla fast vid svordomsförbudet.

 

Nättrollen och fake news

Jag har tidigare skrivit ett inlägg om fake news. Det inlägget innehöll också en del annat. Bl a handlade det om att jag ibland gav mig in i diskussioner i sociala medier om sånt som är uppenbart fake.

Jag har några, dock få, bland mina vänner på Facebook som medvetet sprider fake news. F a en person som jag då och då har påpekat att inlägget är fake. Oftast inte mer än så. Ibland har jag bara fått en flinande gubbe till svar, ibland lite mer. Flera av inläggen är grovt rasistiska.

Igår dök ett nytt inlägg upp. Som det du ser nedan.

Skärmklipp

Jag visste att det var ett fake eftersom viralgranskaren.se skrev om det tidigare i år. Så tidigt som januari tror jag.

Jag skrev något i stil med ”Dumheter, sluta dela sånt här. Det är fake.”

Genast fick jag hårda ord tillbaka.

Jag försökte få hen att visa sanningshalten i bilden (var nog väldigt tydlig…) och skrev att dels visar bilden ingenting. Det kanske är två olika personers besked eller så har personen slutat att arbeta. Då kan det se ut så.
Dels skrev jag att jag har jobbat med pensionssparande i många år. Vi, politiker och många andra har under lång tid försökt få alla att förstå att man måste spara själv för att kunna behålla sin köpkraft. Annars blir det mindre i pension.

Nu tog det hus helsicke. Naturligtvis dök fansen och svansen upp på banan och började bombardera med det ena dummare och falskare än det andra. Men även personen ifråga själv med nya falska inlägg. Jag försökte motbevisa, men varje gång dök det upp nya hittepå och jag hade minsann inte överbevisat någon. Flera av inläggen är av rasistisk karaktär och man börjar ställa invandring mot sjuksköterskors lön och pension.

Sådär håller det på och anklagelserna blir bara värre och värre. Här kommer några påstående:

 • En invandrad pensionär får dubbelt så mycket i pension som en ”svensk pensionär”
 • Göran Person tog 258 miljarder från svenska pensionärer
 • Jag äter på lyxrestauranger
 • Jag är på golfbanor

Dessutom skulle jag beskriva pensionssystemets historia och visa på att medellivslängden har ökat, eftersom det var något som jag skrev.

Jag anklagades också för att vara en dålig chef som inte lyssnade. Spännande kommentar från någon som jag inte träffat på 40 år.

Efter ett tag lät jag allt vara och väntade till idag. Jag letade upp länkar till bl a viralgranskaren.se, wikipedia och SCB. Klistrade in länkarna i tråden och tänkte efter ett tag skriva ett inlägg och tacka för mig.

Jag hann inte. Istället blev jag utsparkad. Blockad. Förmodligen hade väl trollen och fansen och svansen fått nog av att jag inte gav mig.

Det jag hade tänkt skriva var:

”Hej alla nättroll, fans och svans. Det här blir min slutreplik. Det ursprungliga påstående och bilden i denna tråd är en fake. En lögn.
Jag har lagt in länkar som motbevisar de flesta av era påstående. Tror inte jag missat någon.
Jag äter på restaurang ibland, men några lyxrestauranger är det inte. Tror det är bra att gynna restaurangnäringen. Det lär ju ge jobb till serveringspersonal, kockar m fl.
Jag tillbringar ingen tid på golfbanor eftersom jag inte spelar golf.
Jag är stolt över att ha arbetat i ett företag under lång tid som sett till personalens pension. Jag har haft ett antal möjligheter att kliva av det men valt att stanna kvar och där just pensionssparandet varit en viktig del i beslutet.
För övrigt finns ett antal riktigt korkade kommentarer som jag inte bryr mig om att bemöta.
Till sist, jag tycker oerhört synd om de som fortfarande inte förstått att man måste spara till sin pension utan tror att staten ska fixa det.”


Att agera och gå in i diskussioner innebär naturligtvis en risk. Man vet aldrig vad nättroll och deras fans kan hitta på. Alltifrån otrevlig ryktesspridning till mer handgripligt. Som tur är har jag sparat en del uppgifter om de här personerna. I fall…

Men jag tror att det är viktigt att vi tar diskussionen. Att vi faktiskt talar om att det inte är ok att sprida lögner på det sättet. I det här fallet var det naturligtvis väldigt medvetet att sprida lögner, men för många andra tror man nog på något utan att tänka efter. Om det verkar för tokigt, så är det så. Ganska enkelt.

Det som trots allt förvånar mig mest är de som kan betraktas som smarta och intelligenta med en hög befattning och position i samhället, ger sig in och försvarar rena lögner. Det kan inte tyda på något annat än att man vill sprida lögner och dessutom har en mörk och otrevlig agenda.


Här här länken till viralgranskaren.se som visar att ursprungsbilden är en lögn: länk

Skärmklipp 2

Ageism eller Ålderism

Jag lyssnar en del på poddar. Tror t o m att jag kan påstå att jag lyssnar en hel del på poddar.

En som jag gärna lyssnar på är ”Londonpodden” av och med Katrin Marcal och Maria Borelius. Podden är en del av EFN (Ekonomi- och Finansnyheterna), som i sin tur är en del av Handelsbanken.

Londonpodden har inte helt oväntat sin utgångspunkt i London och avhandlar allehanda ämnen med den utgångspunkten. Brexit har av naturliga skäl återkommit ett antal gånger, men också ämnen som hur den brittiska skilsmässolagstiftningen fungerar och hur metoo påverkade britterna.

Ett av de senaste avsnitten handlade om Ageism eller Ålderism som vi säger.  Väldigt intressant och såvitt jag vet inte särskilt uppe på agendan i Sverige.

Utgångspunkten var att Sverige är ett land där ålder spelar roll på ett sätt som det inte gör i många andra länder.

De pratar bl a om att om du är över 40 så läggs din jobbansökan åt sidan direkt. Du är inte aktuell.

Går du ut i Storbritannien (puben och liknande) så möter du alla åldrar. Går du ut i Sverige (tror de nämner Stockholm) så ser du få äldre.

I Sverige ifrågasätts äldre som politiker, chefer och liknande, inte minst att utnämna någon ny som passerat 50. Något som man i många andra länder inte ens funderar över.

Jag har jobbat ett antal år i Handelsbanken där just detta blev väldigt tydligt för sådär 10 år sedan. Att vara man och över 50 blev helt ute, när man helst skulle vara kvinna och under 40. Man funkade också, bara du var under 40.

Förmodligen en farlig utveckling och syn eftersom vi redan nu behöver arbeta längre och byta jobb i ”hög” ålder. Det är förmodligen många faktorer som behöver samverka för att ändra på utvecklingen. Dels behöver vi fortsätta att utveckla och utbilda oss på ett helt annat sätt genom hela livet än vad vi har gjort, dels behöver vi nog bortse från det där med åldern.

Det sägs ju att 70 är det nya 50 och dessutom på väg mot att bli det nya 40. Tar väl ett tag innan vi börjar inse det överallt bara.

Mångfald är nog bra. På fler än ett sätt.

New York

Några funderingar efter en resa till New York för några veckor sedan.

Alla, eller i varje fall de flesta, har förmodligen någon form av relation med The Big Apple. Staden som vi har sett skildras i filmer, i TV och läst om i böcker. Good or bad. En skyline som nog de flesta känner till. En stad som fascinerar eller kanske avskräcker.

För min del var det staden som jag bara ville bocka av. Jag har aldrig varit där tidigare. Om nu inte en mellanlandning på JFK för drygt 30 år sedan räknas, men jag tror inte det.

På min lista fanns ett antal välkända ställen som jag ville besöka:

 • Liberty Island med Frihetsgudinnan
 • Ellis Island
 • Wall Street med Charging Bull
 • High Line Park
 • Brooklyn och Brooklyn Bridge
 • Central Park
 • Rockefeller Center
 • Empire State Building
 • Chelsea Hotel
 • Flatiron Building
 • 9/11 Memorial eller Ground Zero

Jag gissar att de flesta av dessa ger en bild på näthinnan oavsett om man varit i New York och sett allt eller inte. Nu har jag varit där och konstaterade att det mesta motsvarade förväntningarna.

Dessutom fanns några restauranger på listan som jag noterat skulle kunna vara bra. En del var bra, någon en besvikelse. Konstaterade också att man kan slinka in i stort sett varsomhelst. Det är ganska ok överallt. En liten check i TripAdvisor innan är dock bra.

New York är en häftig stad med mycket puls. ”Staden som aldrig sover”. Det händer alltid nåt. Men som vanligt även i en storstad så är det ganska lugnt tidigt på morgonen.

En sak som dock överraskade åt andra hållet var att jag hade en uppfattning och bild av ett myller av människor och bilar, men så var det inte alls. Ungefär som vilken storstad som helst. Mycket folk men inte hysteriskt. Mycket trafik men inte tokmycket. Då upplevde jag nog både Bangkok, Hongkong och Shanghai betydligt värre.

Som vanligt så transporterar man sig enklast med tåg, tunnelbana och buss. I princip bara tunnelbana för min del. Enkelt och snabbt. Ett sjudagars kort inhandlades sedan var det bara att åka. Google hjälper ju till att hålla koll på var man är och närmaste vägen dit man ska. TripAdvisor hjälper till att leta upp bra restauranger och annat att göra.

Gjorde misstaget att välja taxi till JFK. Det var dumt. Sparade väl några meters gående som var tänkt, men jösses vilken tid det tog. Där blev man varse hur dåliga vägarna och vägnätet är. Ursprungliga planen var att ta LIRR (Long Island Railroad) till Jamaica Station och sedan flygplatståget sista biten till JFK. Det ska man bara göra. Eller så tar man tunnelbanan, men det tar dubbelt så lång tid som LIRR.

Ett tips.


Ett par saker om inte fanns med på att göra listan men som ändå blev väldigt bra var dels Guggenheim Museume, dels FN.

Guggenheim var definitivt värt ett besök. Det fanns dessutom en väldigt bra restaurang i huset (på utsidan till höger om entrén om du skulle leta efter den) som heter The Wright. Tyvärr var en del av museet stängt, vilket var den berömda ”trappan/gången”. Orsaken var att det pågick en ny installation för en utställning av Giacometti. Men det var väl värt ett besök ändå.

FN var en riktig höjdare. Gick en guidad tur och hade en Sydkorean som guide. Han var helt suverän och gav en väldigt bra bild både över historien och dagsläget. Dessutom hade han ju en bild från en del av världen att förmedla som var väldigt intressant. Ett besök i FN huset rekommenderas starkt för den som besöker New York.

Tog en bild inne i FN av ett citat av en icke obekant svensk:

20180515_184202


Besöket på 9/11 Memorial gav ett starkt intryck. De två ”poolerna” med vattnet som försvinner ner i ett hål var mäktigt. Missade tyvärr museet. Tyckte det var för lång kö. Det var tydligen ett misstag fick jag höra senare. Det ska man besöka och bl a uppleva liveljud från den dagen med kommunikationen med larmcentralen, brandmännen mm.
Det ska vara en riktigt stark upplevelse.

20180510_201014


 

När jag reser så försöker jag hitta något av en vardag också. Det är klart att om man bara stannar ett par dagar så hinner man kanske inte så mycket av det. Är det en affärsresa så är schemat ofta väldigt tight och man hinner inte så mycket annat. Tyvärr.
Men nu var det åtta nätter så det fanns gott om tid. Det innebar bl a tre träningspass. Två på gymmet på hotellet och en träningsrunda i Central Park. Sistnämnda fanns med på att göra listan.

Att kika lite runt hörnet, observera människor på gatan och i tunnelbanan, att bl a fundera på var de som bor i stan köper sin mat är en del av det där som jag tycker är intressant.

I New York är det inte särskilt svårt att upptäcka det vi brukar kalla tiggare, som man där kallar för homeless. De är överallt och är väldigt många. En hel del anger att de är krigsveteraner och jag tvivlar inte på det. Många har en burk framför sig och vill gärna att man lägger en peng. En del går runt och ber om vad som helst. Lite vatten eller kaffe, ett äpple bara något. Tragiskt, men en stor del av vardagen. Det slank ner några mynt i en och annan burk. Alltid med ett tydligt tack tillbaka. En dag i tunnelbanan kom det på en man som berättade för alla att han var från Peru. Hans fru och barn var också med och han hade inget jobb. Han sa ungefär: ”Ni behöver inte ge mig pengar. Det går bra med något, vadsomhelst. Vatten, ett äpple eller vad som helst”. Kanske talade han sanning, kanske inte.  Han fick några mynt.

I tunnelbanan kunde man också se väldigt mycket annonser för just hemlösa. De såg bl a ut så här:

20180513_172506

Man kunde också se skyltar som denna:

20180515_233517

Och som denna:

20180510_171021

Ganska mycket handlade om just att hjälpa andra. En intressant iakttagelse.

En sak ångrar jag. Nära Times Square precis utanför Starbucks passerade jag en trashank som bad om just lite vatten. Jag uppfattade först inte frågan utan gick bara förbi. Efter en liten bit ringde frågan i öronen och jag vände mig om, men han var borta. Jag borde ha stannat direkt och pratat med honom. Frågat om han ville ha en frukost. Kaffe, en smörgås och juice från Starbucks. Inte alltid lätt att hinna göra rätt.

Ibland kan man här hemma höra resonemang om de vi kallar för tiggare, att de ska vara för lata för att arbeta. Att de ska vara kriminella hela bunten. Och utnyttjade.
Tänk att jag tror inte det. Det finns säkert, men det stora flertalet vill nog inget hellre än att ha ett jobb. Att slippa sitta på gatan. För det finns ingen som kan övertyga mig om att man frivilligt väljer förnedringen att sitta på gatan och be om hjälp. I ur och skur, vinter som sommar. Inte en chans.


Första morgonen i New York gav jag mig iväg ganska tidigt. Inplanerat var ett besök på Liberty Island och Ellis Island. Tyvärr blev det inget besök inne i Frihetsgudinnan. Upptäckt redan på hemmaplan att det var kört. Man måste vara ute i väldigt god tid för att få biljetter både till kronan och monumentet. Tror det var nästan ett halvår till nästa biljett till kronan fanns tillgänglig. Men det blev bra ändå och är värt ett besök.

Ett tips när man ska åka iväg någonstans. Kolla redan hemma hur det är med öppettider, biljetter mm på ställen som du vill besöka. Det är inte alltid självklart att bara gå dit.

När jag gav mig iväg från hotellet den morgonen upptäckte jag en stor folksamling på andra sidan gatan från hotellet. När jag passerade upptäckte jag att det var i en studio därifrån som man sände Goodmorning America. Jösses vilket ståhej. Där var fullt med folk varje morgon. Dessutom såg jag en stor vepa ovanför en sidodörr med texten ”American idol”. Där var det kö. Varje dag. Gissar att det var dit man gick på audition.

En morgon när jag kom ut så var det fullt med folk och avspärrningar och vakter och poliser och limousiner, vid sidodörren. Jag knallade rakt förbi avspärrningarna och precis när jag passerade sidodörren så kliver en av programledarna ut. Hi, sa han. Hi, sa jag. Sedan hoppade han in i sin limo och försvann. Så kan det va i New York.


Det byggs en del i New York. En hel del tyckte jag. Bl a bygger man om hela Hudson Yards till ett kulturcenter med en del riktigt häftiga byggnader. Både skyskrapor och andra byggnader. Som den här ”klätterställningen”:

20180510_172506

Den ska vara klar 2019. Får väl åka dit och testa den då.

Man bygger också en hel del vid Central Park. När man bygger riktigt högt så blir det en del lustiga vyer, som den här med byggkranen ovanpå:

20180516_144855

Hmmm, undrar hur man får ner den sen…?


Handelsbanken i New York fick också ett besök. Kul att se och träffa en del av gänget på banken i New York. Hade en fantastisk värd i Mark Emmet som visade mig runt och berättade en del om hur det fungerar där. Väldigt intressant.

20180514_165931


En kul och intressant resa.

Samtidigt är det klart att New York inte är representativt för USA. Det finns mycket annat att uppleva, se, höra och lära känna i ett stort land.

New York – check!