Att ställa om

Facit är ett företag som ofta används som exempel på företag som misslyckades att ställa om sin affärsmodell.

Föregångaren till Facit startade i början på 1900-talet i Åtvidaberg, en ort som då hade ca 1 500 invånare.  På 30-talet började Facit tillverka mekaniska räknemaskiner och i slutet på 60-talet hade Facit växt till en världskoncern med 14 000 anställda i 140 länder.

På 50-talet försökte Facit sig på tillverkning av stordatorer men lyckades inte ställa om och början på 60-talet lades projektet ner. I mitten på 60-talet började elektroniska räknemaskiner ta marknadsandelar och Facit försökte sig på en ny omställning genom ett samarbete med ett japanskt företag om försäljning av just elektroniska räknemaskiner. Efter några år föll samarbetet.

I mitten på 60-talet bestämde sig styrelsen för att bygga en ny fabrik för tillverkning av mekaniska räknemaskiner. I Åtvidaberg. Fabriken var på hela 45 000 m2 och kostade då 35 mkr, vilket motsvarar sådär 300 mkr idag.

Under hela efterkrigstiden tjänade Facit bra med pengar och 1970 stog man på toppen. Då arbetade 2 100 av koncernens anställa i Åtvidaberg. En ort med då ca 8 400 invånare (idag ca 7 000), vilket innebar att en stor del av orten var helt beroende av Facit.

Sedan small det. Lönsamheten föll snabbt när elektroniska räknemaskiner tog över marknaden och på väldigt kort tid försvann världskoncernen.

Facit försökte men lyckades inte ställa om.

Varför?

Förmodligen beroende av flera saker.

Ett skäl är säkert att man hade en intjäning under tiden och var dessutom börsnoterat. Inte helt enkelt att förklara för olika intressenter att man måste ta större delen av vinsten och investera i en helt ny verksamhet som man naturligtvis inte kunde vara säker på var det som skulle komma att gälla.

Ett annat, och kanske det viktigaste, är att man satt fast i sin legacy. Sitt arv.

Anställda som hade fel kompetens, varav 2 100 i Åtvidaberg som hela orten var beroende av. Hur förändrar man en så stor andel av ett litet samhälle? Ett antal ingenjörer som visste hur man gjorde mekaniska räknemaskiner men som inte kunde elektronik. Man ägde fastigheter på fel plats med en maskinpark som inte stämde med den tillverkning som man behövde ställa om till. Och en massa andra åtaganden.

Ett arv som är komplicerat att komma från och väldigt svårt att göra om.

Under 2020 har många fått känna på att ställa om. Och det väldigt snabbt. Att ställa om är viktigt för alla verksamheter. Oavsett pandemi eller inte.

Tänk nu skola och läs texten en gång till. Eller, om du inte känner för att läsa en gång till, fundera bara på hur arvet ser ut för skolan.

Kan skolan ställa om?
Sitter skolan fast i sitt legacy?
Eller måste man börja om?